Інститут законодавства Верховної Ради України

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

В Інституті законодавства Верховної Ради України діють аспірантура та докторантура з права, міжнародного права, економіки, публічного управління та адміністрування. Також функціонують дві спеціалізовані вчені ради: на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, а також наук з державного управління.

Інституту надано право присвоювати вчене звання «професор».

Інформація про дисертації, які захищені / захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01
 з\пПрізвище, ім’я, по батьковіТема дисертаціїШифр і назва наукової спеціальностіДата захистуТекст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів
1.Какауліна
Людмила
Миколаївна

Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право29.01.2021Aref
DIS
1
2
2.Кузьменко
Наталія
Олексіївна

Правові засади організації та діяльності національних адміністративно-територіальних одиниць в Українській РСР у 1920-1930-х рр.”

12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

29.01.2021Aref
DIS
1
2
3.Діхтярук
Андрій
Борисович  
Конституційно-правові засади реалізації права на вищу освіту в Україні12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

09.02.2021DIS
Aref
1

2
4.Івановська
Алла
Миколаївна

Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
та
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

26.02.2021Aref
DIS
1
2
3
5.Базов
 Віктор
Петрович

Теорія та принципи міжнародного гуманітарного права12.00.11 – міжнародне право5.03.2021Aref
DIS
1
2
3


6.Зулгарін Вадим ГеннадійовичОсобливості міжнародних договорів у галузі регулювання міжнародних торгових відносин

12.00.11 – міжнародне право5.03.2021Aref
DIS
1
2
7.Геселев Олексій ВалерійовичПраворозуміння та розсуд у правозастосовній діяльності: теоретико-правове дослідження

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень30.03.2021Aref
DIS
1
2
8.Телешецький Олександр ІвановичМіжнародно-правове регулювання інституту нейтралітету


12.00.11 – міжнародне право13.05.2021Aref
DIS
1
2
9.Іонушас Сергій
Костянтинович

Конституційно-правові засади модернізації інституту прокуратури України

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право14.05.2021Aref
DIS
1
2
10.Міхневич
Людмила
Володимирівна

Юридична освіта та наука в некласичних навчальних закладах України (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень14.05.2021Aref
DIS
1
2
3

Інформація про дисертації, які захищені/захищаються у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.03
 з\п Прізвище, ім’я, по батьковіТема дисертаціїШифр і назва наукової спеціальностіДата захистуТекст дисертації, автореферату, відгуки офіційних опонентів
1.Голяшкіна Олена Анатоліївна«Організаційно-правовий механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічному управлінні»


25.00.02 – механізми державного управління17.09.2021Aref
DIS
1
2
2.Антипенко Ірина Анатоліївна«Управління політичними ризиками в умовах глобалізації»25.00.02 – механізми державного управління17.09.2021Aref
DIS
1
2
3
4
3.Заболотний Андрій Володимирович«Правове регулювання професійної діяльності в сфері державної служби: публічно-управлінський аспект»5.00.01 – теорія та історія державного управління15.12.2021 Aref
DIS
1
2
4.Уліцький Андрій Григорович«Механізми державного управління реформуванням митної системи України в умовах євроінтеграції»25.00.02 – механізми державного управління 15.12.2021 Aref
DIS
1
2
Інформація про дисертації, які захищені / зaхищаються у спеціалізованих вчених радах з присудження ступеня доктора філософії
  №  з/п  Прізвище, ім’я, побатьковіТема дисертаціїНауковий керівник  Шифр і назва спеціальностіМісце і дата захисту 
1Данелія Тимур СіловановичМіжнародно-правове регулювання співробітництва України у сфері захисту світового океануД..ю.н. Гріненко О.О.293
Міжнародне право
28.07.2021 року о 13:00 год.
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

АНОТАЦІЯ  

DIS
1
2
3

ВІДЕО ЗАХИСТУ
2Мельник Вікторія СтаніславівнаМіжнародно-правове регулювання експлуатації Суецького та Панамського каналівД..ю.н. Гріненко О.О.293
Міжнародне право
28.07.2021 року о 10:00 год.
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою:  м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.
 
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

DIS
1
2

ВІДЕО ЗАХИСТУ
      3Савич Єгор Сергійович  Право людини на звернення в Україні: конституційно-правовий аналіз  Д.ю.н., с.н.с. Куян І.А.081
Право
Захист відбудеться
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
 
Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

DIS
1
2
      4Ірклієнко Андрій ІгоровичБікамералізм в умовах формування конституційної демократіїД.ю.н., с.н.с. Куян І.А.081
Право
Захист відбудеться
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.

  Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду  

DIS
1
2
5Діденко Олег Миколайович  Конституційно-правові гарантії права обирати та бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні  Д.ю.н., доцент Гультай М.М.081
Право
Захист відбудеться
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.

  Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду  

DIS

Відгук 1
Відгук 2


ВІДЕО ЗАХИСТУ
6Салаєв Тургут Гаджи Огли  Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері  Д.ю.н., проф. Гулієв А.Д.081
Право
Захист відбудеться
в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 4, к.416.

  Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду  

DIS

1
2