Інститут законодавства Верховної Ради України

21 червня 2022 року Інститутом законодавства Верховної Ради України спільно з Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України проведено щорічний V круглий стіл на тему: «Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів публічної влади в умовах воєнного стану».

Відкриваючи захід, в.о. Керівника Інституту законодавства, доктор юридичних наук, професор Леся Савченко наголосила, що вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування в Україні справедливо називають одним із головних завдань в умовах воєнного стану. Оновлення законодавчої основи для докорінної зміни управлінської системи влади та її територіальної бази дозволить забезпечити незворотність процесу децентралізації та повоєнного оновлення.

Вітаючи учасників круглого столу, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України Олександр Скрипнюк зазначив, що, незважаючи на певні законодавчі кроки щодо стимулювання розвитку процесу вдосконалення механізмів державного управління, запорукою успіху стали чіткість намірів, проголошених владою в частині змін організаційно-правового забезпечення управлінської діяльності органів публічної влади в умовах воєнного стану.

Модератор круглого столу, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства, д.держ.упр. Валерій Воротін вказав на необхідність удосконалення законотворчої роботи заради здійснення Україною правової модернізації системи публічного управління та адміністрування в Україні, зокрема в частині децентралізації та за умов воєнного стану. За його словами, метою запропонованих змін є зміцнення конституційно-правових засад державного управління та місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого самоуправління, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на всіх рівнях.

У доповіді, з якою виступила завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі, д.держ.упр., професор Оксана Пархоменко-Куцевіл, основну увагу було приділено розгляду методологічних аспектів забезпечення кадрової безпеки системи публічного управління в умовах воєнного часу.

Президент Асоціації українських правників, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Василь Костицький розкрив соціолого-правові основи функціонування публічної влади в умовах війни, виокремив особливості й охарактеризував подальші кроки щодо оновлення управлінських механізмів.

Інші доповідачі висловили низку конкретних пропозицій щодо подальшого удосконалення організаційно-правового забезпечення системи державного управління та місцевого самоврядування, зокрема вдосконалення правового забезпечення модернізації публічного управління в умовах воєнного стану.

У підготовці заходу й обговоренні актуальних питань щодо законодавчого забезпечення напрямів правової модернізації державного управління та місцевого самоврядування в умовах агресії РФ й удосконалення національного законодавства у сфері державного управління також взяли участь співробітники Апарату Верховної Ради України та наукових установ України: Ольга Андрійко, Наталія Воротіна, Олександр Сушинський, Ганна Кашина, Ігор Труш, Олег Муза, Геннадій Андрощук, Марія Пожидаєва, Людмила Какауліна, Алла Шевченко та інші.

Сформульовані за результатами круглого столу пропозиції будуть передані до профільного комітету Верховної Ради України, а матеріали обговорення увійдуть до науково-практичного збірника Інституту законодавства.