Інститут законодавства Верховної Ради України

15 червня 2022 року в Інституті законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл «Міжнародний досвід врегулювання збройних конфліктів».

У рамках заходу відбулася презентація науково-практичної збірки Інституту законодавства «Досвід врегулювання збройних конфліктів: міжнародно-правові документи і коментарі».

Як відзначив у передмові до видання Голова Верховної Ради України, академік НАПрН України Руслан Стефанчук, рішучий опір України російській агресії сприяв створенню стійкої міжнародної коаліції держав, які підтвердили повну неприйнятність і злочинність дій Російської Федерації. Це, своєю чергою, стало важливим фактором для досягнення консенсусу з питань відновлення міжнародного правопорядку. Міжнародне право забезпечує більш ніж достатньо засобів та механізмів притягнення до відповідальності як держави-агресорки, так і її керівництва та їхніх поплічників. «Але право вимагає дій із забезпечення його виконання. Політики та військові мусять знайти це рішення для допомоги Україні в реалізації її невід’ємного права на індивідуальну й колективну самооборону та використати весь міжнародно-правовий арсенал санкцій, контрзаходів та кримінальної відповідальності, що є в їхніх руках», – наголосив Голова Верховної Ради України.

В. о. Керівника Інституту законодавства, доктор юридичних наук, професор Леся Савченко зазначила, що особливої уваги заслуговує посередницька діяльність міжнародних організацій – Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також Європейського Союзу й окремих держав. Йдеться про пошук відповіді на питання щодо ефективності політики забезпечення миру та міжнародної безпеки, сприяння недопущенню або врегулюванню конфліктів з огляду на досвід країн Балканського регіону, Азербайджану, Грузії, Молдови тощо. Відповідний досвід дозволяє визначити роль ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів, а також використати їх до поточної ситуації в Україні. Цей досвід ілюструє дієві механізми, які можуть спрацювати і в українському випадку, як-от: послідовність ключових аспектів врегулювання, роль міжнародних та зовнішніх партнерів у вирішенні конфлікту, залучення миротворчої місії тощо.

Завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства, доктор історичних наук, професор Іван Мищак акцентував увагу на тому, щонаразі мова йде не тільки про війну як виключно прямий збройний конфлікт, а про гібридну війну. І саме це ускладнює розробку механізмів врегулювання конфліктів, особливо міжнародного характеру, та застосування традиційних механізмів їх врегулювання.

Заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства, кандидат юридичних наук Анна Кондратова зупинилися на пошуку відповідей на питання участі міжнародних організацій у досягненні домовленостей між воюючими сторонами, ефективності політики забезпечення миру та міжнародної безпеки, сприяння недопущенню або врегулюванню збройних конфліктів з огляду на результати спроб примирення, зокрема на Балканах, в Азербайджані, у Грузії та Молдові.

Головний науковий співробітник Інституту законодавства, доктор юридичних наук Віктор Базов акцентував увагу на факторах правозастосовного характеру, що ускладнюють врегулювання збройних конфліктів.