Інститут законодавства Верховної Ради України

9 червня 2022 року за ініціативи Науково-дослідного інституту Державного податкового університету відбувся науково-практичний круглий стіл «Науково-експертні висновки як інструмент захисту державних та приватних інтересів».

У заході взяли участь співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України, Служби безпеки України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та ін.

Головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України доктор юридичних наук, професор Наталія Камінськана пленарному засіданні виступила з доповіддю на тему «Значення гендерно-правової експертизи для законотворчості: досвід України і зарубіжних держав». У виступі акцентовано на сутності гендерно-правової експертизи, порядку її здійснення, результатах і значущості для законотворчості в Україні, національної правової системи, відповідності існуючим міжнародним стандартам у цій сфері.