Інститут законодавства Верховної Ради України

29 квітня 2022 року в Донецькому державному університеті внутрішніх справ відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану».

Зважаючи на військову агресію Росії проти України, наукова подія відбувалася у змішаному форматі: офлайн і дистанційно. У роботі взяли участь представники міжнародних організацій, органів державної влади України і відомі науковці з України та зарубіжжя. Крім Донецького державного університету внутрішніх справ, до наукової долучились представники Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; Інституту економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України; Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Донецького національного університету імені Василя Стуса; Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту; Маріупольського державного університету; Академії адвокатури України та ін.

Учасники заходу зосередили увагу на актуальних і проблемних питаннях забезпечення публічної безпеки й порядку; застосування кримінального, адміністративного та трудового законодавства; законодавчого регулювання діяльності військових і територіальних формувань, реалізації прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану.

Головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України д-р юрид. наук, проф. Наталія Камінська у доповіді на пленарному засіданні звернула увагу на роль і значення Верховної Ради України в умовах воєнного стану, з огляду на широкомасштабне неспровоковане та невиправдане вторгнення Російської Федерації на територію України, що стало новою стадією війни, гібридної агресії. Проаналізовано останні законодавчі ініціативи парламенту, зокрема у таких напрямах: обороноздатність країни; економічний блок; застосування спеціальних механізмів обмежувальних заходів (санкцій); соціальний блок; покарання колаборантів, диверсантів, мародерів. Відзначено ефективність міжнародної діяльності Верховної Ради України, міжпарламентської взаємодії тощо.

За результатами обговорення сформульовано рекомендації і пропозиції, спрямовані на удосконалення роботи державних органів України в умовах воєнного стану.