Інститут законодавства Верховної Ради України

21 грудня 2021 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулася науково-практична конференція, присвячена проблематиці охорони довкілля та захисту прав людини, а також презентація художньої виставки #NatureSave.

Співорганізаторами заходу виступили Інститут законодавства, Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій і Державний податковий університет (кафедра міжнародного права).

У вступному слові директор Інституту законодавства Верховної Ради України Ілона Куровська зазначила, що потреба в удосконаленні правових засад охорони довкілля набуває все більшої актуальності з огляду на гарантії конституційного права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля, створення екологічно та техногенно сприятливих умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного середовища й забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Ілона Куровська акцентувала увагу на необхідності удосконалення державної екологічної політики й державної політики у сфері поводження із відходами, зокрема в частині здійснення моніторингу довкілля.

Голова Українського осередку з прав людини та розвитку освітніх новацій, в.о. завідувача кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету, доктор юридичних наук Ельвіра Тітко наголосила на вагомості й актуалізації проблематики захисту довкілля. За її словами, екологічна проблема має всесвітній масштаб та тісно пов’язана з існуванням людини, починаючи із забруднення довкілля та вирубки лісів, і завершуючи глобальним потеплінням, втратою середовища існування, забрудненням повітря, ґрунтів, океану, морів, річок, озер, водосховищ, збільшенням кислотних опадів тощо. Це призводить до масового вимирання низки видів флори та фауни, знищення природного оазису, який необхідний для кожного. Окремо доповідачкою було розглянуто порушення екологічних прав людини в умовах сьогодення на прикладі практики Європейського суду з прав людини.

Особливо наголосивши на слушності запропонованого організаторами конференції підходу до розгляду проблеми охорони довкілля у контексті захисту прав людини, Перший заступник з наукової роботи Інституту законодавства Верховної Ради України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, член-кореспондент НАН України Євген Бершеда привернув увагу до практичної спрямованості відповідних розробок Інституту законодавства. Складність ситуації полягає в тому, що, успадкувавши від СРСР застарілу та небезпечну для довкілля структуру економіки, Україна розбудовує демократичну європейську державу, де найвищою цінністю є дотримання прав людини. На думку Євгена Бершеди, вихід полягає у послідовному й наполегливому просуванні до законодавства змісту реформ, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС.

Із доповідями також виступили в.о. завідувача кафедри публічного права Державного податкового університету Марина Глух, головний консультант Інституту законодавства Сергій Шидловський, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету Галина Дідківська та інші.

Учасники заходу обговорили теоретичні та практичні аспекти захисту прав людини в умовах сьогодення, розвиток екологічного права, захист екологічних прав людини в ЄСПЛ, проблеми зміни клімату, правовий механізм доступу до інформації про навколишнє природне середовище та захист довкілля в умовах збройного конфлікту.

Присутні ознайомилися з художньою виставкою #NatureSave, яку представила співробітник Українського осередку з прав людини та розвитку освітніх новацій, голова Університетського осередку «УКРО» Марина Гончаренко.

У рамках «вільного мікрофону» бажаючі могли висловити думку щодо актуальних питань охорони довкілля та захисту прав людини, а також поділитися враженнями від художньої виставки.

Матеріали конференції видано окремою збіркою, а практичні рекомендації буде передано до профільного парламентського комітету.