Інститут законодавства Верховної Ради України

8 грудня 2021 року на запрошення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів завідувачка сектору Інституту законодавства Верховної Ради України Ірина Гуменюк взяла участь у комітетських слуханнях на тему: «Щодо роботи Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Міністерства у справах ветеранів України з приводу надання статусу учасника бойових дій».

У своєму виступі Ірина Гуменюк зазначила, що предметом розгляду міжвідомчої комісії є спірні, неврегульовані питання, тому уникнути судових справ неможливо. Втім, для зменшення кількості неврегульованих питань, наявна судова практика має стати орієнтиром у роботі міжвідомчої комісії та прийнятті рішень. Доцільною є активізація інформаційної роботи комісії, налагодження комунікації із суспільством, зокрема з потенційними претендентами на отримання статусу учасника бойових дій або членами їхніх сімей.

Аналізуючи діяльність міжвідомчої комісії, необхідно враховувати динамічність законодавчих змін, більшість з яких стосувалася надання або позбавлення статусу учасника бойових дій, а також існуючу неузгодженість положень законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання соціальних гарантій учасникам бойових дій. Це свідчить про актуальність процесу удосконалення законодавства про соціальний та правовий захист учасників бойових дій, який, своєю чергою, підвищить ефективність діяльності міжвідомчої комісії.

Інститут законодавства підготував і надіслав Комітету інформаційно-аналітичні матеріали та свої пропозиції до проєкту Рекомендацій комітетських слухань.