Інститут законодавства Верховної Ради України

19 листопада 2021 року на запрошення Офісу Координаторки системи ООН в Україні завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України Ірина Гуменюк взяла участь у Презентації аналітичної довідки ООН щодо демографічних процесів в Україні.

Документ створений спільно всіма агенціями, фондами та програмами ООН в Україні з метою представлення узагальненої позиції щодо процесів динаміки народонаселення та формування рекомендацій для досягнення Цілей сталого розвитку.

Увага доповідачів була зосереджена на пропозиціях впровадження в Україні концепції демографічної стійкості. Демографічні зміни в нашій країні (низька народжуваність, висока смертність, негативні міграційні процеси) суттєво впливають на соціально-економічну ситуацію. Потребує оновлення методологія вирішення демографічних проблем. Депопуляція, мінімізація заміщення поколінь – це реальність, яку необхідно сприймати не як кризу, а як негативні тенденції у популяції. Збереження людського капіталу (сукупності знань, професійних вмінь і навичок, здоров’я населення та достатній рівень життя) мають бути у центрі державної політики. Основна відмінність економіки ХХІ століття – це інвестиції у людський капітал, що має стати основною прерогативою демографічної та соціально-економічної політики України.

Окрему увагу учасники заходу присвятили проблемам правового забезпечення порядку проведення всеукраїнського перепису населення, який планується здійснити у 2023 році.