Інститут законодавства Верховної Ради України

25 жовтня 2021 року за сприяння Міністерства юстиції України відбулися консультації й обговорення з питань запровадження інституту мирових суддів на виконання Плану пріоритетних дій Уряду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 276-р.

Захід відбувся за участю представників Міністерства юстиції України, Верховної Ради України, Верховного Суду і наукової спільноти. Від Інституту законодавства участь взяла головний науковий співробітник, к.ю.н. Олена Бєлова.

Основними питаннями для обговорення були:

  • нормативні засади (конституційні та законодавчі положення) в частині можливості запровадження інституту мирових суддів в Україні;
  • моделі мирової юстиції, її призначення та цілі;
  • міжнародний досвід запровадження інституту мирових суддів;
  • вибір оптимальної моделі мирових суддів в Україні;
  • питання правового статусу мирового судді (процедура обрання / призначення, обсяг повноважень, компетенція);
  • питання підсудності та територіальна юрисдикція мирових судів.

Під час зустрічі експерти намагалися з’ясувати, зокрема, дискусійні питання щодо фінансування роботи мирових суддів (за рахунок державного чи місцевого бюджету або на умовах співфінансування); чи матиме поява мирових суддів позитивний ефект для системи судоустрою, чи буде довіра до таких суддів.

Жвава дискусія розгорнулася навколо порядку обрання / призначення на посади мирових суддів; порядку звільнення; юрисдикції мирових судів; а також щодо можливостей й особливостей порядку оскарження рішень, ухвалених мировими суддями тощо.

Інститут законодавства Верховної Ради України, незважаючи на всі можливі проблеми й труднощі, які були окреслені під час консультацій, підтримує створення цього альтернативного інституту в Україні, оскільки, на нашу думку, це наблизить суд до суспільства, підвищить рівень довіри населення до правосуддя, а також реально зменшить навантаження на місцеві суди (за умови законодавчого закріплення переліку категорій справ, в яких рішення мирових судів є остаточними й такими, що не підлягають апеляційному оскарженню).