Інститут законодавства Верховної Ради України


5 липня 2021 року Інститут законодавства Верховної Ради України, разом із Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи, проєктом ПРООН «Посилення ролі жінок у політиці та прийнятті рішень на місцевому рівні» та за участі всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, провів вступний онлайн-вебінар навчальної програми підвищення професійної кваліфікації «Парламентаризм. Місцеве самоврядування та децентралізація».

Заступник керівника Офісу парламентської реформи, доктор наук з державного управління, професор В’ячеслав Толкованов на початку заходу повідомив, що у ньому бере участь народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко. В.о. директора Інституту законодавства Верховної Ради України, членкореспондент НАН України Євген Бершеда зазначив, що відкриття оновленої навчальної програми «Парламентаризм. Місцеве самоврядування та децентралізація» продовжує тренінговий напрям діяльності Інституту, який більше 15 років є єдиним в Україні навчальним центром, що здійснює функцію безперервної професійної підготовки у сфері законотворчої діяльності. Бажання взяти участь у навчанні за оновленою програмою виявили 243 особи, у тому числі: 13 народних депутатів України, 29 депутатів місцевих рад, 57 представників об’єднаних територіальних громад. До навчання за програмою «Парламентаризм. Місцеве самоврядування та децентралізація» долучилися всі комітети та депутатські фракції у Верховній Раді України. Євген Бершеда також висловив подяку експертам із Польщі, які братимуть участь у вебінарах з метою ознайомлення слухачів із досвідом реформи місцевого самоврядування у цій країні. Керівниця групи проєктів ПРООН у сфері демократичного врядування Олена Урсу відзначила, що протягом двох років проєкти ПРООН тісно співпрацюють із Верховною Радою України, її Апаратом та Інститутом законодавства. Зокрема, у 2020 році спільно з Інститутом розроблена та впроваджена програма підвищення кваліфікації за напрямом «Публічне управління та адміністрування», за якою понад 200 парламентських стейкхолдерів успішно завершили навчання. Перший заступник керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад Іван Фурсенко висловив подяку Інституту законодавства, проєктам ПРООН за можливість взяти участь у навчанні. Із вітальним словом до учасників звернувся голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко. Повідомивши про пріоритетні напрями законодавчої діяльності Верховної Ради України щодо забезпечення розвитку місцевого самоврядування, він особливо підкреслив, що на розгляді у профільному комітеті знаходиться низка законопроєктів, спрямованих на імплементацію положень Європейської хартії місцевого самоврядування та міжнародних стандартів. На першому етапі процесу децентралізації, у 2015 році, прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», який надав можливість закласти базовий рівень місцевого самоврядування і за період з 2015 року на території України добровільно створено 982 об’єднані територіальні громади, а Закон України «Про співробітництво територіальних громад» запровадив механізм вирішення спільних проблем господарювання. Внесені у 2018 році зміни до чинного законодавства щодо управління земельними ресурсами дозволили отримати у комунальну власність територіальних громад майже 1,5 млн гектарів земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Таким чином почалося формування ресурсної бази місцевого самоврядування. Важливе значення мало прийняття Закону «Про засади державної регіональної політики». Державна підтримка розвитку інфраструктури територіальних громад за час реформи зросла у майже 40 разів – реалізовано понад 12 тисяч проєктів. Наступний етап децентралізації у 2019 році ознаменувався прийняттям законів, які дозволили завершити процес об’єднання територіальних громад, провести реформу субрегіонального районного рівня адміністративнотериторіального устрою. На розгляді у Парламенті знаходяться законопроєкти, якими закладаються фінансові основи місцевого самоврядування, а також правові передумови діяльності місцевих державних адміністрацій. Метою реформи є пошук балансу, який би відповідав положенням Європейської хартії місцевого самоврядування. На завершення голова профільного Комітету Верховної Ради України акцентував увагу на актуальності запроваджуваної навчальної програми, а також особливо відзначив плідну співпрацю Комітету з Інститутом законодавства Верховної Ради України, науково-професійний рівень співробітників якого забезпечує високу якість отримуваних від них матеріалів. Продовжуючи вступний захід, В’ячеслав Толкованов презентував зміст навчальної програми «Парламентаризм. Місцеве самоврядування та децентралізація» й детально зупинився на основних її темах. Завершуючи сесію, в.о. директора Інституту законодавства наголосив, що навчальна програма покликана дати відповіді на актуальні питання реформи місцевого самоврядування, зокрема в частині застосування міжнародних стандартів, та звернувся до польських експертів із пропозицією поділитися досвідом адаптації їхньою країною міжнародних стандартів у галузі місцевого самоврядування.