Інститут законодавства Верховної Ради України


Інститут законодавства Верховної Ради України, який вже більше 20 років працює за стандартами парламентської дослідницької служби, зосереджує увагу на оперативному інформаційно-довідковому реагуванні на звернення народних депутатів України.

Серед нещодавніх прикладів такої роботи – підготовка низки матеріалів на запит народного депутат України Г.М. Третьякової щодо зарубіжного досвіду обговорення законопроектів, проведення парламентських дебатів, а також стосовно типів домогосподарств та їхнього правового опосередкування у законодавстві зарубіжних країн та в Україні.
   Цього року заступник завідувача відділу міжнародного права та міжнародної інтеграції, кандидат юридичних наук А.М. Кондратова та провідний консультант С.М. Юрченко підготували інформацію щодо регламентів Парламенту Великобританії та Конгресу США, а завідувач сектору організації дослідницької служби, кандидат юридичних наук І.О. Гуменюк – щодо типів домогосподарств та їхнього правового опосередкування.
   Народний депутат України Г.М. Третьякова у листі на адресу Інституту законодавства дала високу оцінку отримуваним від нього розробкам і повідомила про їхнє подальше використання у законотворчій діяльності.
   На запит Г.М. Третьякової протягом поточного року були також направлені інформаційно-аналітичні матеріали щодо проблем реалізації пенсійних прав внутріньопереміщених осіб і мешканців тимчасово окупованих територій, правового регулювання заходів сприяння зайнятості, стану соціальної захищеності осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та актуальних завдань подолання її наслідків.
   Серед цьогорічних інформаційно-аналітичних матеріалів Інституту: щодо стану виконання стратегії подолання бідності (народному депутату України В.О. Струневичу); питання верифікації та моніторингу державних виплат в Україні (народному депутату України М.М. Цимбалюку); щодо заходів з екологізації великих спалювальних установок та скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (народному депутату України О.В. Бондаренку); щодо зарубіжного досвіду розвитку економічного або «зеленого» туризму (народному депутату України А.І. Шкрум) та ін.
   Десятки інформаційно-довідкових матеріалів, експертних висновків, фахових пропозицій та роз’яснень направлено народним депутатам України 2020 року.
   На роботі Інституту законодавства з інформаційними запитами народних депутатів України акцентував увагу в.о. директора Інституту, член-кореспондент НАН України Є.Р. Бершеда в ході організованого Програмою USAID RADA 27.05.2021 онлайн обговорення роботи дослідницької служби парламенту.
   Із метою належного реагування та за рахунок наявної штатної чисельності, в Інституті створено підрозділ, спеціально зорієнтований на оперативне інформаційно-довідкове забезпечення народних депутатів України.
   За погодженням з отримувачами запитуваних матеріалів розробки Інституту розміщуватимуться на його веб-сайті для загального користування.