Інститут законодавства Верховної Ради України

18 травня 2021 року у рамках проведення моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів Експертна група з питань правосуддя та кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України провела онлайн-зустріч із заінтересованими сторонами з метою обговорення проблемних питань правового регулювання у сфері правосуддя та кримінальної юстиції. На запрошення організаторів до заходу долучився Інститут законодавства Верховної Ради України.

У сфері правосуддя приділено увагу юрисдикції окружних судів, предметній підсудності справ, оптимізації мережі судів, фінансовому забезпеченню судової системи, впровадженню ЄСІТС, стану незалежності суддів у Донецькій і Луганській областях. Вказано на необхідність удосконалення інституту наказового провадження в межах цивільного процесуального законодавства; удосконалення притягнення до адміністративної відповідальності (кожне п’яте провадження закривається через сплив процесуальних строків); доцільність розвитку та державної підтримки третейського судочинства.

Учасники зустрічі звернули увагу на такі проблемні питання у сфері кримінальної юстиції: правовий статус потерпілого, розмежування повноважень керівника досудового провадження і прокурора, удосконалення правового статусу слідчого судді, процесуальних оперативних підрозділів. Розглянуто питання відповідності чинного процесуального законодавства рішенням ЄСПЛ (зокрема, у контексті недоторканості права власності). Обговорено інститут заочного кримінального провадження, угоди про примирення та ін.

Головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, к.ю.н. Олена Бєлова доповіла про дослідження Інституту у сфері законодавчого забезпечення правосуддя в Україні, зокрема щодо законодавчих/законотворчих ініціатив з питань реформи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, які мають започаткувати нові структурні зміни у системі правосуддя; необхідності врегулювання питань формування ВККС (конкурсної комісії для відбору нових членів ВККС), запровадження механізму доброчесності членів ВРП, а також врегулювання статусу суддів Верховного Суду. Доповідачкою акцентовано на доцільності застосування цілісного, системного і послідовного підходу до реформування судової системи України.