Інститут законодавства Верховної Ради України

11 травня 2021 року в Інституті законодавства Верховної Ради України, у співпраці з Делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, розпочався навчальний курс із міжнародного гуманітарного права, який проводиться п’ятий рік поспіль.

Його слухачами є народні депутати України та їхні помічники- консультанти, співробітники секретаріатів парламентських комітетів і фракцій, підрозділів Апарату Верховної Ради України, учасники Програми стажування в Апараті Верховної Ради України.

Відкриваючи перший лекційний день, в.о. директора Інституту законодавства, член-кореспондент НАН України, Надзвичайний та Повноважний Посол України Євген Бершеда відзначив, що актуальність курсу для законотворчої та нормотворчої діяльності зумовлена роллю міжнародного досвіду залучення парламенту до розв’язання проблем, пов’язаних із збройним конфліктом. Адже насамперед цей орган є відповідальним за імплементацію норм міжнародного права  до національного законодавства і ратифікацію договорів. Поряд із цим, реалізовуючи контрольну функцію, парламент має повноваження щодо забезпечення застосування законів відповідно до міжнародних стандартів, прагнучи захистити найвразливіших громадян, які постраждали від збройного конфлікту.

Координатор юридичного відділу Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні П’єр Апраксін наголосив на важливій ролі парламенту у реалізації зобов’язань держави за міжнародним правом загалом та міжнародним гуманітарним правом зокрема. З огляду на гуманітарні наслідки збройного конфлікту, ця галузь права особливо актуальна для України. Своєчасна та швидка імплементація норм міжнародного гуманітарного права є важливою частиною діяльності МКЧХ з 2014 року. Доповідач висловив особливу подяку Інституту законодавства за плідну співпрацю, інтерес та відданість у поширені знань із міжнародного гуманітарного права.

Чотириденна програма навчального курсу охоплює теми, засвоєння яких має як теоретичне, так і прикладне значення. Поряд із традиційною тематикою (предмет, юридична природа та сфера застосування норм міжнародного гуманітарного права), слухачів очікують доповіді, присвячені правовому регулюванню та забезпеченню захисту цивільного населення, яке перебуває на тимчасово непідконтрольній території; статусу та режиму захисту військовополонених, інтернованих цивільних осіб та осіб, чия свобода обмежена у зв’язку зі збройним конфліктом; зобов’язанням держав щодо зниклих безвісти, загиблих осіб, прав родичів на отримання про них відомостей тощо. Крім того, значну увагу буде приділено розгляду проблем притягнення    до   відповідальності    за   порушення    норм   міжнародного

гуманітарного   права,   діяльності     спеціальних   міжнародних     військових трибуналів ad hoc та Міжнародного кримінального суду.

У ході навчального курсу перед слухачами виступлять наукові співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України, посадові особи Міжнародного Комітету Червоного Хреста, викладачі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інші фахівці.