Інститут законодавства Верховної Ради України

2 лютого 2021 року на запрошення Програми USAID RADA відбулася Презентація Інституту законодавства Верховної Ради України для інтернів та стипендіатів Інформаційно-дослідницького центру при Верховній Раді України.

У ході презентації завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства, доктор історичних наук, професор Іван Мищак висвітлив основні етапи становлення й реорганізації Інституту як базової установи науково-правового забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України.

Професор Мищак наголосив, що після реорганізації 2002 року підрозділи Інституту законодавства було сформовано за функціональним, замість галузевого, принципом та структурно орієнтовано на виконання завдань дослідницької служби парламенту. Моделлю такої реорганізації стала Дослідницька служба Конгресу США, з роботою якої свого часу мав можливість ознайомитися багаторічний директор Інституту, академік НАН України, а нині народний депутат України Олександр Копиленко.

Значну увагу було приділено функціонуванню Інституту в сучасних умовах відповідно до потреб і запитів керівництва Верховної Ради України та парламентських комітетів. Ідеться про посилення таких складових діяльності, як долучення до планування законодавчого процесу, моніторингу виконання законодавства, виявлення колізій і прогалин у ньому та підготовку пропозицій щодо їх усунення, адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС, законодавчий супровід виконання міжнародних зобов’язань нашої держави тощо.

Інтерес присутніх викликали методика і специфіка проведення науково-прикладних досліджень Інституту, участь співробітників у робочих групах з розробки проектів актів Верховної Ради України, комітетських та парламентських слуханнях, досвід підготовки відповідей на депутатські запити і звернення, організація експертних обговорень ключових проблем розвитку законодавства тощо.

Низка питань стосувалася підготовки Інститутом кадрів для законотворчої діяльності, зокрема роботи Української Школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, методик викладання за програмами «Законотворча діяльність», «Європейське парламентське право», «Місцеве самоврядування та децентралізація»,

«Публічне управління та адміністрування».