Інститут законодавства Верховної Ради України

Інститут законодавства Верховної Ради України планує проведення традиційних спецкурсів «Мовно-термінологічні засади підготовки законопроєкту», що включатимуть вебінари:

1. Юридична лінгвістика та її застосування у законотворчій діяльності.

2 Вимоги до мови і стилю законодавчих текстів.

3. Термінологія законодавства та проблема добору термінів для кодифікації.

4. Правила законодавчих дефініцій


   Окремий вебінар буде присвячено тематиці «Мистецтво публічного виступу», зокрема: мистецтво красномовства і риторична культура; вербальні і невербальні засоби професійної комунікації; ефективні риторичні прийоми і фігури мовлення; способи і методи аргументації, мовленнєві засоби логічності та переконливості промови; особливості публічної презентації законопроєкту та інших виступів на засіданнях Верховної Ради України. Онлайн-проєкт реалізовується у рамках навчальних програм Української школи законотворчості «Законотворча діяльність» та «Європейське парламентське право» (2020/2021 навчальний рік).