Інститут законодавства Верховної Ради України

21 липня 2021 року у дистанційному р8 липня 2020 року в рамках заходів, спрямованих на подальший розвиток законодавчого забезпечення розвитку реального сектору економіки, в Інституті законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл з обговорення актуальних проблем здійснення нагальних реформ.

Відкриваючи засідання, в якому взяли участь представники академічного сектору науки, науково-освітянської сфери та громадськості, в.о. директора Інституту, член-кореспондент НАН України Євген Бершеда окреслив важливість проведення глибоких і структурних реформ, спрямованих на подальше зростання економіки, підвищення ефективності державного управління, покращення умов життя населення, гарантування суверенітету й територіальної цілісності держави, та наголосив, що необхідною передумовою реалізації реформ є їхнє законодавче забезпечення.

Із доповіддю щодо методологічних аспектів теорії реформ виступив завідувач відділу Інституту вищої освіти НАПН, д.е.н. Ігор Жиляєв. Увагу присутніх було зосереджено на необхідності професійного проектування реформ, висвітлено типові кроки розробки проекту за не шоковим сценарієм, а шляхом застосування проміжних трансформацій.

Розпочинаючи обговорення, модератор круглого столу – головний науковий співробітник Інституту законодавства, д.е.н. Валерій Сергієнко – зосередився на відсутності системності у реформуванні та кореляції між окремими напрямками дій, недостатньому зв’язку задекларованих пріоритетних реформ зі становищем у реальному секторі економіки та соціальній сфері. Одночасно він відзначив не зовсім коректне використання у діючій моделі управління реформами деяких термінів, брак дієвих задач тощо.

Розгорнуту інформацію щодо реформаційних процесів у провідних державах світу виклав головний науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України, д.е.н. Олександр Попович. Він зауважив, що за роки незалежності в центральних органах виконавчої влади України працювало чимало науковців, проте дослідження вітчизняних вчених недостатньо використовувалися на практиці.

Продовжуючи дискусію, завідувач відділу Інституту законодавства, д.н.держ.упр. Валерій Воротін присвятив доповідь формуванню плану законотворчої діяльності Верховної Ради України та впровадженню реформи державного управління.

Підтримавши попередні виступи, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України, д.е.н. В’ячеслав Соловйов виклав різні підходи до модернізації економіки. З

одного боку, здійснення великого стрибка шляхом розробки у техноградах, технопарках та інших науково-інноваційних утвореннях суперсучасних технологій, а з іншого, – запровадження планового поступового оновлення основних засобів із метою досягнення рівня технологічно розвинених країн світу.

В обговоренні актуальних питань визначення пріоритетів удосконалення національного законодавства щодо прискорення реформ також взяли участь провідні співробітники наукових установ України: Вікторія Ворона, Геннадій Андрощук, Олександр Матвійчук, Андрій Лапінський, Тетяна Кравцова та інші.

Матеріали виступів на круглому столі планується оприлюднити в науково-практичному збірнику Інституту законодавства Верховної Ради України.