Інститут законодавства Верховної Ради України

В Інституті законодавства Верховної Ради України відбулися заключні атестаційні заходи 21 випуску слухачів Української школи законотворчості, серед яких народні депутати України, їхні помічники- консультанти, співробітники Апарату Верховної Ради України.

Вперше в історії Школи цей навчальний курс, який розпочався 26 листопада 2019 року, відкривав Перший заступник Голови Верховної Ради України. Член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Руслан Олексійович Стефанчук присвятив свій виступ проблемам формування та здійснення правової політики як основи розбудови правової держави, а також неформально спілкувався з аудиторією.

Хоча карантинні обмеження внесли корективи до виконання навчальних планів, ще до їхнього початку було проведено дві третини запланованих занять.

Під час лекцій, семінарів, тренінгів провідні вчені та практики висвітлювали питання законодавчого забезпечення реформ у контексті конституційної модернізації, особливості запровадження ринку землі, зміцнення національної безпеки, у тому числі кібербезпеки, тощо.

На тематичних тренінгах слухачі ознайомилися з досвідом європейського парламентаризму та міжнародними стандартами у сфері законотворення, зокрема мовно-термінологічними засадами формування тексту законопроекту, механізмами імплементації норм міжнародного гуманітарного права в національне законодавство та ін.

Практичні знання, навички та вміння, необхідні для побудови ефективної комунікації, належного урядування, проектного менеджменту і застосовувані при вирішення завдань професійної діяльності, слухачі отримали під час майстер-класів та вебінарів, проведених партнерами Школи

– проектами ОБСЄ та ЄС-ПРООН з парламентської реформи.

Після початку карантину заняття продовжувалися у дистанційному режимі із застосуванням інтерактивних методів комунікації та навчання, що забезпечило безперервність функціонування освітньої платформи.

У ході заключних заходів, що відбулися 23–24 червня у форматі панельних дискусій, слухачі презентували результати виконання індивідуальних та групових завдань, тематика яких стосується удосконалення діяльності Парламенту, модернізації матеріальної та процедурно-процесуальної складових законотворення, приведення його у відповідність до європейських стандартів.

За результатами навчання понад 90 випускників Школи отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.